Eurotec Medical s.r.o, zdravotnická technika a vybavení


Přejdi na obsah

Procvičování končetin

Sociální péče

Přístroj je určen pro mobilizaci a rehabilitaci dolních a horních končetin aktivním nebo pasivním pohybem končetin. Přístroj je k vyráběn ve dvou variantách: APT 1 (přístroj má elektrický pohon s možností nastavení 5 rychlostí pro pasivní mód a 5 variant zátěže pro aktivní mód, je vybaven antispastickou funkci) a APT 5 (oproti APT 1 má přístroj navíc plynulou regulaci zátěže, odporu a rychlosti otáčení a zdokonalenou antispastickou funkci).

Konstrukčně je uzpůsoben tak, aby byl použitelný jak na podlaze (pro dolní končetiny), tak na vyvýšené pevné podložce, např. na stole (pro horní končetiny). Hodí se ale také pro použití na lůžku u imobilních pacientů.

APT

THERA LIVE

Mechanoterapie, neboli pohybová terapie, je fyzikální procedura aplikující mechanickou energii na lidský organismus. Mechanoterapie využívá působení statických a dynamických sil na lidský organismus a je vhodným doplňkem ostatních fyzioterapeutických postupů při udržování nebo léčbě pohybového aparátu, především pak svalového systému a zvyšování hybnosti kloubů. Pohybová terapie uvolňuje kontraktury, udržuje správný svalový tonus, velikost rozsahu hybnosti kloubů, dostatečné prokrvení a okysličení končetin (předcházení vzniku bércových vředů nebo dekubitů) a předchází atrofii svalové hmoty a zkrácení svalů a šlach. Pasivní cvičení se provádí také u paraplegických a hemiplegických pacientů (pacienti ochrnutí na dolní část těla či na jednu stranu těla – např. po úrazech míchy či cévních mozkových příhodách)
Mechanoterapii provádí manuálně fysioterapeut nebo vhodný pohybový aktivně pasivní rehabilitační přístroj. Pohybová cvičení jsou pro terapeuta značně fyzicky a časově náročná. Z tohoto důvodu se stále častěji využívají speciální mechanoterapeutické aktivně pasivní pohybové přístroje - trenažéry. Moderní pohybové přístroje pro procvičování končetiny bývají vybaveny systémem s antispastickou funkcí (APT 5, Theravital, Motomed, SP 1000).
Na rozdíl od klasických rotopedů, kde je nastavitelná pouze zátěž a cvičení vyžaduje aktivní pohyb pacienta, má navíc aktivně pasivní mechanoterapeutický přístroj nastavitelnou rychlost, rozsah pohybu a toleranci odporu končetiny, přes který má být pohyb proveden nebo naopak pohyb zastaven a změněn směr otáčení (antispastická funkce). Aktivně pasivní pohybový přístroj vykonává řízený pohyb končetin ve spolupráci s pacientem nebo zcela za něj, takže pacient končetinami pohybuje i tehdy, když nemá dostatečnou svalovou sílu nebo končetiny vůbec neovládá.
Toto pasivní cvičení slouží k prevenci atrofie tkáně, podpoře krevního a mízního oběhu v končetinách a obnovuje pohybové stereotypy v mozku pacienta. U pacientů, u kterých je předpoklad zlepšení hybnosti končetin, pomáhají pohybové přístroje překlenout období, kdy pacient není schopen končetiny zcela nebo částečně ovládat a udrží jeho pohybový aparát v potřebné kondici.
Pohybové aktivně pasivní trenažéry se vyrábí stacionární (Motomed, Thera Vital, SP 1000) i přenosné (APT 5). Stacionární pohybové přístroje jsou stabilnější, často bývají vybaveny velkoplošným barevným displejem. Mobilní pohybové přístroje jsou určeny pro zařízení, kde je potřeba provádět mobilizační cvičení i u osob upoutaných na lůžko. Obecně jsou přenosné typy těchto pohybových přístrojů, především pak nejkompaktnější APT 5 v praxi využitelnější pro větší skupinu osob.ÚVOD | PRODUKTY | O NÁS | KONTAKTY | PROSPEKTY A CENÍKY | ODBĚR NOVINEK | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku