Eurotec Medical s.r.o, zdravotnická technika a vybavení


Přejdi na obsah

Mobilní zvedáky

Sociální péče

Zvedáky jsou určeny pro přesun imobilních osob na toaletu, do ošetřovatelských van nebo z místnosti do místnosti. Modely jsou vyráběny s pevným sedákem, lehátkem nebo látkovým závěsem.

Zvedak TRANZIT

Zvedák TRANZIT - video

Zvedací a transportní systémy pro imobilní osoby
Osoby, které se jsou úplně či částečně imobilními, mají velké potíže s přesunem z prostoru do prostoru. Je pro ně velkým problémem přesunout se z lůžka na invalidní vozík, z vozíku do vany nebo na toaletu. To je velmi omezuje v běžném životě a především ve vykonávání základních životních potřeb. Tyto osoby jsou navíc odkázány na nezbytnou pomoc při přemisťování na asistenty nebo ošetřovatele.
Částečné odstranění tohoto handicapu umožňují takzvané transportní a zvedací systémy. V současné době se nejčastěji používají dva typy: mobilní zvedáky (závěsové, sedačka, lehátko, vertikalizační) a stropní zvedací a transportní systémy.
Mobilní pacientské zvedáky
1. Mobilní pacientské zvedáky závěsové - vakové (Viking, Fiony)
Jedná se o pojízdný pacientský kovový zvedák tvaru “šibenice”, který umožňuje osoby zavěšené ve speciálním závěsu - vaku převážet a zvedat pomocí pojízdného podvozku a hydraulicky či elektricky ovládaného zvedacího ramene. Některé typy vakových zvedáků mají možnost rozšiřování nebo zužování šíře podvozku.
Vakový závěsový zvedák je určen především pro transport osob na velmi krátké vzdálenosti nebo na přesun osob z lůžka, vozíku nebo vany.
Nevýhody mobilních závěsových vakových pacientských zvedáků:
• těžká manévrovatelnost
• fyzická náročnost pro asistující osoby (přeprava zpravidla vyžaduje asistenci dvou osob)
• nižší pohodlí přepravované osoby (osoba se při přepravě v závěsu houpe ze strany na stranu)
Výhody mobilních závěsových vakových pacientských zvedáků:
• nízká pořizovací cena
• multifunkční využití
• malá prostorová náročnost
2. Mobilní pacientské zvedáky s integrovanou sedačkou (hygienická zvedací židle) nebo lehátkem (hygienické zvedací lehátko) (Hektor, Ikarus, Novum 1000, Novum 2000)
Jedná se o pojízdný pacientský sloupový zvedák, na kterém se osoba zvedá a přepravuje vsedě nebo leže na speciální sedačce nebo lehátku, které jsou součástí vlastního zvedáku. Pacientské zvedáky jsou robustní, mají pojízdné podvozky s hydraulickým nebo častěji elektrickým zdvihem. Některé typy těchto pacientských zvedáků umožňují provádět hygienu přepravovaných osob (sprchování, koupání a toaletu) přímo na integrovaném lehátku nebo sedačce. Někdy se pro tyto zvedáky používá také název zvedací hygienická židle, zvedací hygienické lehátko nebo koupelnový vozík..
Tento typ pacientského zvedáku je určen především pro komfortnější transport osob na delší vzdálenosti, provádění hygieny, nebo na přesun osob z lůžka, na WC nebo do koupelen.
Nevýhody pacientských zvedáků s integrovanou sedačkou nebo lehátkem (hygienická zvedací židle, lehátko, koupelnový vozík):
• lze přepravovat a zvedat pouze klienty, kteří jsou schopni se udržet po potřebnou dobu vsedě
• vyšší hmotnost zvedáku oproti zvedákům závěsovým
• menší skladnost zvedáku
• pevné rozměry rozchodu podvozku a větší rozměry vlastního zvedáku
Výhody pacientských zvedáků s integrovanou sedačkou nebo lehátkem (hygienická zvedací židle, lehátko, koupelnový vozík)::
• multifunkční využití
• možnost provádění hygieny přímo na zvedáku
• komfortní a bezpečný přesun (přepravovaná osoba se cítí přirozeně jako na pojízdné židli nebo lehátku)
• zvedák snadno ovládá jedna asistující osoba

3. Mobilní zvedáky vertikalizační (Count)
Zvedáky umožňují uvedení pacienta ze sedu do stoje a jsou určeny především pro osoby, které mají potíže při samostatném vstávání z pozice vsedě. Osoby stojící s oporou na zvedáku lze takto ve stoje i transportovat z místa na místo.
Stropní závěsný kolejnicový a transportní systém
Alternativou pojízdných zvedáků, je stropní kolejnicové zvedací a transportní zařízení. To se skládá z pevně nainstalovaného kolejnicového systému, zvedací kazety a speciálního závěsu, ve kterém je transportovaná osoba zavěšena. Kazeta s přepravovanou osobou se pohybuje v kolejnicovém systému. Kolejnice mohou být většinou instalovány do stropů nebo zdí místností nebo na samonosné konstrukce.
Nevýhody stropního závěsného kolejnicového a transportního systému:
• Vyšší finanční náročnost
• Pevně instalované kolejnice v interiéru
Výhody stropního závěsného kolejnicového a transportního systému:
• Zařízení obsluhuje pouze jedna asistující osoba
• Rychlí, příjemný a nenamáhavý přesun osob
• Velmi malá prostorová náročnost
• Zařízení umožňuje nácvik chůze
Nejčastěji dodávaný stropní a transportní kolejnicový systém je systém ROOMER.U tohoto systému nejsou nutné žádné stavební a elektroinstalační úpravy. Přechod z místnosti do místnosti je řešen pomocí speciální zvedací kazety – ROOMERU. V této kazetě jsou instalovány na navijáku dva popruhy. Při zdvihu a transportu osoby je kazeta v kolejnici zavěšena vždy na jednom popruhu. Při přechodu z místnosti do místnosti ošetřovatel druhý popruh zavěsí na kolejnici v druhé místnosti a ROOMER přenese váhu z prvního popruhu na druhý. První popruh ošetřující osoba z kolejnice v opuštěné místnosti odpojí a transport pokračuje na druhém popruhu. To probíhá bez námahy a zcela bezpečně.
Jednodušší varianta stropního závěsného kolejnicového a transportního systému Roomer je systém Singel. Tento se s úspěchem používá pro zvedání a přesun klientů v rámci jedné místnosti (nejčastěji v centrálních koupelnách a na rehabilitačních vodoléčebných pracovištích)

ÚVOD | PRODUKTY | O NÁS | KONTAKTY | PROSPEKTY A CENÍKY | ODBĚR NOVINEK | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku